Könyvelők kötelezettségei a pénzmosás elleni küzdelemben
2017. június 26-án hatályba lépett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló Pmt.
+ Könyv kedvezménnyel!
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2017. december 1., péntek, 10.00–15.00, regisztráció 9 órától.

Előadó(k):

10.00–15.00: Dr. Sallai Csilla

(könyvvizsgáló, adószakértő, MKVK Könyvelői Tagozat elnöke)

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 25.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 25.900 Ft + áfa/fő helyett 20.720 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 25.900 Ft + áfa/fő helyett 19.685 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 25.900 Ft + áfa/fő helyett 18.130 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 25.900 Ft + áfa/fő helyett 17.225 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Spóroljon 4.000 Ft-ot!

Kizárólag a konferencia mellé most 4.000 Ft-kedvezménnyel, 8.900 Ft helyett 4.900 Ft-ért, megvásárolhatja a Számvitel 2017 című szakkönyvet.

A jelentkezésnél a kiegészítő termékek közül válassza ki a Számvitel 2017 szakkönyvet és máris Öné 45% kedvezménnyel!

Forgatókönyv:

09.00–10.00: Regisztráció, kávészünet
10.00–12.00: Előadás 1. része
12.00–12.45: Ebédszünet, kávészünet
12.45–15.00: Előadás 2. része
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket,  valamint a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve ha valaki külön ebédet vagy őrzött parkolót igényel.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.
Ebéd: A helyszínen étterem működik, ahol az előre igényelhető 3 fogásos menüebéd ára: 1.500 Ft + áfa/fő; vagy a közelben számos (gyors)étterem található!

Tematika:

2017. június 26-án lépett hatályba a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló Pmt. és a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló Kit. A törvény hatálya kiterjed a Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező: hitelintézetre; pénzügyi szolgáltatóra; foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre; önkéntes kölcsönös biztosítópénztárra; nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést végzőre; ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzőre; könyvvizsgálói tevékenységet végzőre; könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzőre; játékkaszinót, kártyatermet működtetőre vagy távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot, online kaszinójátékot szervezőre; nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedőre; árukereskedőre, amennyiben tevékenysége folytatása során 2 500 000 forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el; ügyvédre, közjegyzőre és bizalmi vagyonkezelőre. Ezeket együttesen szolgáltatónak nevezzük.

A Pmt. hatálybalépésekor (2017. június 26.) működő szolgáltató a belső szabályzatát köteles a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni és a belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről a felügyeletet ellátó szervet írásban tájékoztatni.

Tematika:

BEVEZETÉS:

■ Pmt. lényege ■ Pénzmosás lépései ■ Nemzetközi szervezeti és szabályozási háttér, illetve annak változása ■ Új jogszabályi háttér Magyarországon ■ Pmt. intézményrendszere ■ NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda ■ FIU tájékoztatási tevékenysége Pmt. és Kit. hatálya alá tartozó szolgáltatók (1. §) ■ Szolgáltatók fogalma ■ Ügyfél fogalma ■ Területek – ezen belül kiemelve: „1. adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő; 20. könyvviteli tevékenység; 4. árukereskedő: Szolgáltatók feladatai”

SZOLGÁLTATÓK FELADATAI:

Ügyfél-átvilágítás – 6–24. §Cselekvéssorozat elemei: ■ Ügyfél azonosítása ■ Személyazonosság ellenőrzése ■ Tényleges tulajdonosról való nyilatkoztatás ■ Üzleti kapcsolatra, ügyletre vonatkozó adatok rögzítése ■ Üzleti kapcsolat folyamatos monitoring ■ Rögzített adatok folyamatos karbantartása ■ Egyszerűsített ügyfélátvilágításFokozott ügyfélátvilágításMás szolgáltató által elvégzett ügyfélátvilágítás.

Kockázatkezelés – 27–29. §Ügyfélkockázati tényezők (alacsony – magas) ■ Termékhez, szolgáltatáshoz, ügylethez vagy szállítási csatornához kapcsolódó kockázati tényezők (alacsony – magas) ■ Földrajzi kockázati tényezők (alacsony – magas).

Bejelentési kötelezettség – 30–37. §Kijelölt személy bejelentésePmt. észlelés bejelentése ■ Bejelentés módja, technikája ■ Bejelentés tartalmi elemei ■ Bejelentés tipológiája ■ Esetleges pénzmosásra utaló jelek ■ Bejelentő védelme ■ Titoktartás vs. Pmt. bejelentés ■ Felfedés tilalma.

Belső ellenőrző és információs rendszer, képzési program – 63–64. § Szolgáltató belső struktúrájából eredő feladatokBelső képzés.

Szabályzat – 65. §HatáridőkSzabályzatban meghatározott vezető – szolgáltató vezetőjeKötelező tartalmi elemek – Pmt. szerintKötelező tartalmi elemek – Kit. szerint.

Felügyelet, szankciókFelügyeleti szankciók ■ Btk.

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>